Meldprocedure Herplaatser


U wilt een herplaatser aanmelden. Wij hebben dan van u een aantal dingen nodig alvorens we een bemiddeling kunnen starten. Wij vragen per kat €15,- bemiddelingskosten en wij hebben een dossier van u nodig met de volgende gegevens:

  • Naam van de kat
  • Geboortedatum
  • Ras en kleur
  • Geslacht en of de kat gecastreerd of gesteriliseerd is
  • Kopie eigendomsbewijs of iets waaruit blijkt dat de kat van u is
  • Gezondheidscertificaat door een dierenarts ingevuld en ondertekend (niet ouder dan 1 maand)
  • Kopie van het bewijs van entingen (uit het paspoort of entboekje)
  • Reden van herplaatsing
  • Uw Naam, adres, woonplaats gegevens, telefoonnummer waar u op te bereiken bent en e-mail adres
  • Een of meerdere foto's van de kat

 

U dient het dossier te sturen naar: aa.sterrenburg@planet.nl

 

Daarnaast verzoeken wij u om  € 15,- per kat over te maken op het rekeningnummer voor de bemiddeling onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en de tekst "Herplaatsing".

 

Zodra de betaling èn het dossier binnen is, zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

 


Het rekeningnummer is: NL48 INGB 000 032 1002  (BIC:INGB NL2A) t.n.v. Neocat Russen en Nebelungen