Aanvraagformulier wachtlijst


Het invullen en inleveren van dit aanvraagformulier biedt geen garantie op bemiddeling. De kittenbemiddeling van de Rasclub voor Russen en Nebelungen bemiddelt alleen voor de fokkerleden van Neocat. Zij kan ook alleen bemiddelen indien fokkerleden kittens of nesten aanmelden voor bemiddeling. Als u dit formulier inlevert zullen wij, op volgorde van aanmelding, u aanmelden bij de fokker op het moment dat er een aanmelding is van een dekking of van geboorte van kittens. De fokker neemt dan contact met u op


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.