Aanvraagformulier wachtlijst


Het is tijdelijk niet mogelijk om een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen bij de kittenbemiddeling. De wachtlijst is dermate lang (meer dan 400 aanvragen) en het aanbod aan kittens dermate klein, dat wij besloten hebben voorlopig geen nieuwe aanvragen meer aan te nemen. Zodra het aantal aanvragen weer een aanvaardbare omvang heeft, zullen wij hieronder weer een aanvraagformulier opnemen.