Procedure Kittenbemiddeling


U bent op zoek naar een kitten

Vanwege de enorme vraag naar kittens werken wij met een aanvraagformulier, wat u hiernaast kunt vinden. Het invullen en inleveren van dit aanvraagformulier biedt geen garantie op bemiddeling. De kittenbemiddeling van de Rasclub voor Russen en Nebelungen bemiddelt alleen voor de fokkerleden van Neocat. Zij kan ook alleen bemiddelen indien fokkerleden kittens of nesten aanmelden voor bemiddeling. Als u dit formulier inlevert zullen wij, op volgorde van aanmelding, u aanmelden bij de fokker op het moment dat er een aanmelding is van een dekking of van geboorte van kittens. De fokker neemt dan contact met u op.

 

De prijs voor de Blauwe Rus of een Nebelung ligt gemiddeld tussen de €1000 en €1200 euro. Verschil in prijs is van meerdere factoren afhankelijk en de fokker kan u dit uitleggen.

 

Let op: Als een kitten minder dan €800 euro kost kijk dan goed of je ook een stamboom krijgt.

 

 

Download
Het belang van de stamboom
Stamboom vs stamboomloos ws.pdf
Adobe Acrobat document 167.9 KB

U bent fokkerlid van Neocat en wilt kittens bemiddelen

U kunt via het formulier aan de zijkant uw kittens aanmelden. De kittenbemiddeling zal u per kitten iemand van de wachtlijst toewijzen waarmee u contact kunt opnemen. De kittenbemiddeling is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens door de geïnteresseerden.