Veterinaire keuringen


Voor elke show dienen de vaccinaties in orde te zijn. Welke eisen daar aan gesteld worden, kunt u lezen in het reglement van elke show.

 

Sinds 1 januari 2019 wordt bij de veterinaire ingangscontrole van Neocatshows, naast de reguliere inenting, ook een titerbepaling met voldoende positieve waarden geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. In het vaccinatieboekje moeten vermeld zijn de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden.  Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.

 

Het volledige veterinaire reglement van Neocat staat hier vermeld.