Bestuur Rasclub


Het bestuur van de Neocat Rasclub voor Russen en Nebelungen wordt gekozen door de ledenvergadering. Zij behartigt de belangen van de leden van de rasclub. Het bestuur bestaat uit:

 

  • Voorzitter a.i.: Dhr. Radboud Dijkstra
  • Secretaris a.i.:  Mw. Monique van den Herik
  • Penningmeester: Dhr. Aart Sterrenburg
  • Algemeen Lid: Dhr.  William Vermeulen
  • Algemeen Lid: Nanna Sterrenburg

 

De functie van Voorzitter en Secretaris zijn vacant en worden tot de nieuwe ALV in 2023 waargenomen.

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die de functie van Voorzitter of Secretaris willen oppakken. Voor vragen over deze functies kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Op de contactpagina staat hoe u met ze in contact kunt komen.