Bestuur Rasclub


Het bestuur van de Neocat Rasclub voor Russen en Nebelungen wordt gekozen door de ledenvergadering. Zij behartigt de belangen van de leden van de rasclub. Het bestuur bestaat uit:

 

  • Voorzitter : Dhr. William Vermeulen
  • Secretaris : Mw. Nanna Sterrenburg
  • Penningmeester: Dhr. Aart Sterrenburg
  • Algemeen Lid a.i.: Dhr. Peter Pijnenburg
  • Algemeen Lid a.i.: Dhr. Radboud Dijkstra

 

 

 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die de functie van bestuurslid willen oppakken. Voor vragen over deze functies kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Op de contactpagina staat hoe u met ze in contact kunt komen.