Bestuur Rasclub


Het bestuur van de Neocat Rasclub voor Russen en Nebelungen wordt gekozen door de ledenvergadering. Zij behartigt de belangen van de leden van de rasclub. Het bestuur bestaat uit:

 

  • Voorzitter : Mw. Nicole van der Voort-van Enk
  • Secretaris a.i.:  Mw. Monique van den Herik
  • Penningmeester: Dhr. Aart Sterrenburg
  • Algemeen Lid: Dhr.  William Vermeulen
  • Algemeen Lid: Dhr. Radboud Dijkstra