Bestuur Rasclub


Het bestuur van de Neocat Rasclub voor Russen en Nebelungen wordt gekozen door de ledenvergadering. Zij behartigt de belangen van de leden van de rasclub. Het bestuur bestaat uit:

 

  • Voorzitter : Mw. Nicole van der Voort-van Enk
  • Secretaris:  Mw. Nanna Sterrenburg
  • Penningmeester: Dhr. Aart Sterrenburg
  • Algemeen Lid: Dhr.  Ralph Wouterse
  • Algemeen Lid: Dhr. Radboud Dijkstra